به دندانپزشکی خوش آمدید! می توانید ابزارک ها را در اینجا قرار دهید.

دکتر صابر ایرانی جراح دندانپزشک

دکتر صابر ایرانی جراح دندانپزشک- درمانگاه شبانه روزی برلیان قرچک

دکتر صابر ایرانی جراح دندانپزشک

DMD, DDS, FIADFE

دکتر صابر ایرانی جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه۷۱۳کنکور سراسری

مسلط به امور روتین دندانپزشکی اعم ازایمپلنت جراحی اطفال زیبایی درمان ریشه

دکتر صابر ایرانی جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه۷۱۳کنکور سراسری

مسلط به امور روتین دندانپزشکی اعم ازایمپلنت جراحی اطفال زیبایی درمان ریشه